ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be extreme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be extreme*, -be extreme-

be extreme ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามพร้อม (v.) be extremely beautiful Syn. งามสรรพ
งามสรรพ (v.) be extremely beautiful
ใจชอบ (v.) be extremely fond of something See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in Syn. ถูกใจ
ใจรัก (v.) be extremely fond of something See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in Syn. ใจชอบ, ถูกใจ
ร้อนระอุ (v.) be extremely hot See also: be baking hot
โหวงเหวง (v.) be extremely light See also: be weightless

be extreme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame

be extreme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
กราดเกรี้ยว[v.] (krātkrīo) EN: be furious ; be infuriated ; be extremely angry ; be enraged FR: être furieux
งามพร้อม[v. exp.] (ngām phrøm) EN: be extremely beautiful FR:
ระแวดระวัง[v.] (rawaētrawan) EN: take care of ; be very careful ; be extremely cautious ; be extremely wary ; be on guard ; be on the watch ; watch over FR:
เสียใจอย่างยิ่ง[v. exp.] (sīajai yāng) EN: be extremely sorry ; greatly regret FR: regretter profondément
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be extreme
Back to top