ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be expert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be expert*, -be expert-

be expert ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก่ง (v.) be expert See also: be proficient, be good at, be skilful Syn. สามารถ, รอบรู้
ชำนิชำนาญ (v.) be expert in See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, สันทัด, จัดเจน, ช่ำชอง
ถนัด (v.) be expert in/at See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous Syn. สันทัด, ชำนาญ

be expert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非学者;えせ学者[えせがくしゃ, esegakusha] (n,adj-no) pseudo-scholar; fake scholar; would-be expert

be expert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนิชำนาญ[v.] (chamnichamn) EN: be expert in FR:
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at FR: être un expert ; être doué
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful FR: exceller ; briller (fig.)
เปรื่อง[v.] (prēuang) EN: be expert FR: être expert
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be expert
Back to top