ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be enticing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be enticing*, -be enticing-

be enticing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be enticing
Back to top