ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be doubtful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be doubtful*, -be doubtful-

be doubtful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ่ง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย
ค้างคาใจ (v.) be doubtful See also: be suspicious, be questionable, be dubious
คาใจ (v.) be doubtful See also: have doubts, be under in one´s mind
งุนงง (v.) be doubtful See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered Syn. งง, ฉงน, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
ฉงน (v.) be doubtful See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered Syn. งง, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
ติดอยู่ในใจ (v.) be doubtful See also: be suspicious, be questionable, be dubious Syn. ค้างคาใจ
น่าฉงน (v.) be doubtful See also: be perplexed, be dubious, be uncertain Syn. น่าสงสัย, น่าประหลาด
น่าสนเท่ห์ (v.) be doubtful See also: be perplexed, be dubious, be uncertain Syn. น่าสงสัย, น่าฉงน, น่าประหลาด
นึกระแวง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกสงสัย
นึกสงสัย (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง
นึกแคลง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกระแวง, นึกสงสัย
มึน (v.) be doubtful See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered Syn. งง, ฉงน, พิศวง, สงสัย, สับสน Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง

be doubtful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)

be doubtful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
ค้างคาใจ[v. exp.] (khāng khā j) EN: doubt ; be doubtful FR:
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
นึกแคลง[v. exp.] (neuk khlaēn) EN: be doubtful FR:
นึกระแวง[v. exp.] (neuk rawaēn) EN: be doubtful FR:
นึกสงสัย[v. exp.] (neuk songsa) EN: be doubtful FR:
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be doubtful
Back to top