ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cute*, -be cute-

be cute ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ารักน่าชัง (v.) be cute See also: be pretty, be attractive, be lovely Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่
เก๋ไก๋ (v.) be cute See also: be chic, be snazzy, be smart, be modish Syn. สวย, เก๋
น่าเกลียดน่าชัง (v.) to be cute See also: to be lovely, to be exquisite Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่

be cute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāc) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ? FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cute
Back to top