ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be comfortable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be comfortable*, -be comfortable-

be comfortable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cozy Syn. สบาย Ops. ลำบาก
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cosy Ops. ลำบาก

be comfortable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สะดวก[v.] (sadūak) EN: be convenient ; be comfortable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be comfortable
Back to top