ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be adulterous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be adulterous*, -be adulterous-

be adulterous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดลูกผิดเมีย[v. exp.] (phitlūk-phi) EN: commit adultery ; be adulterous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be adulterous
Back to top