ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be abashed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be abashed*, -be abashed-

be abashed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนาง (v.) be abashed See also: shame, be embarrassed Syn. กระดาก, อาย

be abashed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush

be abashed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be abashed
Back to top