ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a little

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a little*, -a little-

a little ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a little (adj.) บ้าง Syn. some, part of
a little (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a bit, any
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอางาน (v.) raise one hand and jerk up a little before receive a thing
เล็กน้อย (adv.) a little See also: a bit Syn. นิดหน่อย, น้อย Ops. มาก
น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a little, in little, little by little Syn. นิดหน่อย, เล็กน้อย Ops. มาก
นิดๆ (adv.) a little bit See also: a little, in little, little by little Syn. น้อยๆ, นิดหน่อย, เล็กน้อย Ops. มาก
นิดๆ หน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆ น้อยๆ
นิดๆ หน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆ น้อยๆ
นิดๆหน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆน้อยๆ
นิดหน่อย (adv.) a little bit See also: just a little, a tiny bit Syn. เล็กน้อย, หน่อยเดียว, นิดเดียว Ops. มาก
หน่อยเดียว (adv.) a little bit See also: just a little, a tiny bit Syn. เล็กน้อย, นิดเดียว Ops. มาก
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
อีกหน่อย (adv.) a little more; a little
หน่อย (adv.) a little while See also: for a while, for a little while, a little Syn. ประเดี๋ยว, ไม่ช้า, ไม่นาน, แป๊บ
ไม่ช้า (adv.) a little while See also: for a while, for a little while, a little Syn. ประเดี๋ยว, ไม่นาน, แป๊บ
ไม่นาน (adv.) a little while See also: for a while, for a little while, a little Syn. ประเดี๋ยว, ไม่ช้า, แป๊บ
กระถด (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ, ขยับ
ขยับ (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
I'm a little lateฉันสายนิดหน่อย
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
Give me a little sugar, pleaseขอน้ำตาลสักหน่อยนะจ๊ะ
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Can you talk a little about that?คุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเล็กน้อยได้ไหม?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
We're gonna try a little harderพวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย
I think I need a little time just to figure things outฉันคิดว่าฉันต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อคิดเรื่องต่างๆ ให้ตก
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
Isn't that a little personal?นั่นไม่เป็นเรื่องส่วนตัวไปหน่อยหรือ?
Will you be okay here on your own for a little while?เธอจะอยู่ที่นี่ตามลำพังชั่วครู่ได้ไหม?
Why don't you come back a little later?ทำไมนายไม่มาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะ
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I've got a little something for youฉันมีอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางอย่างให้คุณ
It's only been just a little whileมันก็แค่เพียงสักพักหนึ่งเท่านั้นเอง
Don't treat me like a little kid!อย่าปฏิบัติต่อฉันอย่างกับว่าฉันเป็นเด็กเล็ก
I've changed my mind, we'll stay here a little longerฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
You're going a little too farนายกำลังเลยเถิดมากไปหน่อยแล้วนะ
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่

a little ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, 一下儿 / 一下兒] erhua variant of 一下, a little bit; a while
一时半刻[yī shí bàn kè, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄎㄜˋ, 一时半刻 / 一時半刻] a short time; a little while
一时半晌[yī shí bàn shǎng, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, 一时半晌 / 一時半晌] a short time; a little while
一时半会[yī shí bàn huì, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, 一时半会 / 一時半會] a short time; a little while
一时半会儿[yī shí bàn huì r, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, 一时半会儿 / 一時半會兒] a short time; a little while
一时半霎[yī shí bàn shà, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄚˋ, 一时半霎 / 一時半霎] a short time; a little while
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, 一点儿 / 一點兒] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, 一些] some; a few; a little
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, 有点儿 / 有點兒] slightly; a little; somewhat
[shāo, ㄕㄠ, 稍] somewhat; a little

a little ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago
プチ切れ[プチぎれ;プチギレ, puchi gire ; puchigire] (n,vs) (sl) (See キレる) getting irked; looking a little ticked off
ぽっちり[, pocchiri] (adv,adv-to) very slightly; a little
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer
もそっと[, mosotto] (adv) a little more
ややあって[, yayaatte] (exp) after a little while; presently
一寸[いっすん, issun] (n) (1) (See 寸) one sun (approx. 3.03 cm); (2) a little bit (of time, distance, etc.)
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
塵も積もれば山と成る[ちりもつもればやまとなる, chirimotsumorebayamatonaru] (exp) (id) Many a little makes a mickle
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss
少し宛;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency)
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather
ちょこっと[, chokotto] (adv,adj-f) (on-mim) (See ちょっと) rather; a little; small
ちょびっと(P);ちょびと(P)[, chobitto (P); chobito (P)] (adv) a little; (P)
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P)
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P)
口細[くちぼそ, kuchiboso] (n) (1) (fem) having a small mouth; eating only a little; (2) (See 持子) topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva); (3) (See 梭魚) barracuda
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
食が細い[しょくがほそい, shokugahosoi] (exp) (See 食の細い) eating only a little; having a small appetite

a little ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเบา[adv.] (banbao) EN: a little (really, a lot) (sarcast.) FR:
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ชิมหน่อย[v. exp.] (chim nǿi) EN: taste some ; taste a little FR: goûter un peu
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
อีกหน่อย[X] (īk nǿi) EN: a little bit more FR: encore un peu ; un peu plus
อีกสักครู่[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
อีกสักครู่หนึ่ง[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
อีกสักหน่อย[adv.] (īk saknǿi) EN: a little more ; a little longer FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
กะปริบกะปรอย[adv.] (kapripkaprø) EN: tricklingly ; a little at a time ; in dribs and drabs FR:
กะปริดกะปรอย[adv.] (kapritkaprø) EN: tricklingly ; a little at a time ; in dribs and drabs FR:
เข้ามาใกล้[v. exp.] (khao mā kla) EN: approach ; get closer ; come a little closer FR: approcher
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยด[v.] (khayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
เขกกบาล[v. exp.] (khēk kabān) EN: give s.o. a little knock on the head FR:
ค่อยดีขึ้น[X] (khǿidīkheun) EN: a little better FR: un peu mieux
ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ = ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ = ของขวัญเล็กๆน้อยๆ[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: a little something FR: un petit quelque chose
ขอด[adj.] (khøt) EN: running low ; running dry ; a little left at the bottom ; left over at the bottom of FR: presque à sec
ขอดหม้อ[X] (khøt mø) EN: the pot has a little left at the bottom  FR:
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
กระเส็นกระสาย[X] (krasenkrasā) EN: a bit ; a little FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
กระหยด[v.] (krayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
กว่า (...กว่า)[X] (… kwā ) EN: a little more than ... FR: un peu plus de ...
กว่าบาท (...กว่าบาท)[xp] (… kwā bāt) EN: more than … bahts ; a little more tha ... bahts FR: plus de … bahts ; un peu plus de ... bahts
เล็กน้อย[adv.] (leknøi) EN: a little ; a bit ; a little bit FR: un peu ; légèrement ; quelque peu
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little FR: pas même un peu
ไม่บันเบา[adv.] (mai banbao) EN: not a little ; not bad FR:
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; open a little ; be half-closed FR: entrouvrir ; entrebâiller
งู ๆ ปลา ๆ = งูๆ ปลาๆ[adj.] (ngū-ngū plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary ; smattering ; knowing very little about something FR: superficiel ; ayant quelques connaissances ; b. a.-ba [m]
นิด[adj.] (nit) EN: small ; tiny ; puny ; little ; a little ; a bit FR: tout petit
นิดเดียว[adv.] (nitdīo) EN: a little bit ; a little ; just a bit ; a very small amount FR: un tout petit peu ; à peine
นิด ๆ[X] (nit-nit) EN: a little ; a little bit FR: un petit peu
นิด ๆ หน่อย ๆ[adv.] (nit-nit nǿi) EN: a little bit FR:
นิดหน่อย[adv.] (nitnǿi) EN: a little ; a little bit FR: un petit peu
หน่อย[adv.] (nǿi) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly FR: un peu ; pas très
น้อย ๆ[adv.] (nøi-nøi) EN: a little bit FR:
แป๊บ[adv.] (paep) EN: for a moment ; for a second ; shortly ; momentarily ; just a second ; a little moment FR:
แป๊บเดียว[adv.] (paep dīo) EN: momentarily ; a minute ; a little moment ; a short moment ; just a minute ; in a jiffy FR: un instant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a little
Back to top