ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait a moment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait a moment*, -wait a moment-

wait a moment ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ

wait a moment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment ; in a moment FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวนะ[n. exp.] (dīo na) EN: wait a moment ; just a moment FR:
รอสักครู่[v. exp.] (rø sakkhrū) EN: wait a moment FR: attendre un instant ; patienter un instant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait a moment
Back to top