ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venice*, -venice-

venice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Venice (n.) เวนิส (ในประเทศอิตาลี)
Venice (n.) กรุงเวนิส (ในประเทศอิตาลี)
English-Thai: HOPE Dictionary
venice(เวน'นิส) n. กรุงเวนิส,เป็นเมืองท่าในภาคอีสานของอิตาลีสร้างอยู่บนเกาะเล็ก ๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venice (Italy)เวนิส (อิตาลี) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell him I'll take that ticket to Venice now.บอกเขาว่า ผมจะรับตั๋วไปเวนิส ตอนนี้เลย
You'd still be standing at the Venice pier!ไม่อย่างนั้น คุณคงจะยังคอยอยู่ที่ ท่าน้ำของเวนิส!
I got three dead bodies on a sidewalk... off Venice Boulevard, Justine.ผมมี 3 ศพอยู่บนทางเท้า ที่ถนนเวนิซ จัสตีน
Drucker's got a safe house in Venice to stash her in.ดรั๊คเกอร์มีที่กบดานในเวนิซให้พัก
But if it's not on my desk tomorrow morning... you are a ghost at Venice Beach High.แต่ถ้าการบ้านชิ้นนี้ ไม่อยู่บนโต๊ะฉัน พรุ่งนี้เช้า... คุณจะเป็นผี ที่โรงเรียนมัธยม เวนิส บีช
He's principal over at Venice Beach High.เขาคืออาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยม เวนิส บิช
Cameron Alexander, well, he's a Venice Beach landmark.เคเมอรอน อาเล็กซานเดอร์ เขาเป็นคนใหญ่ใน เวนีส บีชนะ
There were no white gangs in Venice Beach... before Cameron Alexander and Derek Vinyard hooked up.ไม่เคยมีแก้งค์คนขาว แถว เวนีส บีช ก่อนเคเมอรอน อาเล็กซานเดอร์ และ เดเร็ด วินยาร์ด รวมหัวกัน
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i...
We are the baddest bicycle cops on Venice Beach.เราเป็นตำรวจจักรยาน baddest ในเวนิสบีช
I'm on the corner of Venice and canal, and there's a whole lotta people out front.มุมถนนเวนิสตัดกับแคแนลที่มี คนจับกลุ่มอยู่ข้างหน้าเยอะๆ
Maybe venice. You and me in venice could be good.อาจเป็นเวนิซ เราไปเที่ยวเวนิซคงดีนะ

venice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夏洛克[xià luò kè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 夏洛克] Shylock (in the Merchant of Venice)
威尼斯[Wēi ní sī, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ, 威尼斯] Venice; Venezia

venice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เวนิส[n. prop.] (Wēnis = Wēn) EN: Venice FR: Venise [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venice
Back to top