ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

switzerland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *switzerland*, -switzerland-

switzerland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Switzerland (n.) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
English-Thai: HOPE Dictionary
switzerland(สวิท'เซอเลินดฺ) n. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองหลวงชื่อBern
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (n.) Switzerland
สวิตเซอร์แลนด์ (n.) Switzerland Syn. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is out first time meeting again after we met in Switzerland right?นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันอีกหลังจากกลับมาจากสวิตซ์ใช่ไหมค่ะ
Monsieur Mendel here represents the Basel Bank, Switzerland holding the stakes.นี่คุณเมนเดล ตัวแทนของธนาคารสวิตฯ ..จะเป็นคนดูแลเงินครับ
Meanwhile the U.S. and WHO, citing the failure of the Korean government World Health Organization, Geneva, Switzerland to secure the remaining two infected family members, or to capture the creature in question, have announced a policy of direct interventในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาและองค์กรอนามัยโลกได้กล่าวถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ องค์กรอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ในการจับกุม สมาชิกจากครอบครัวติดเชื้อสองคนที่เหลือ หรือจับสัตว์ประหลาดดังกล่าว
# Anthony, the transfer student from Switzerland #~แอนโทนี่ นักเรียนแลกเปลี่ยน จากสวิสเซอร์แลนด์~
I gave up your brother for adoption to Switzerland long ago.ฉันส่งพี่ชายของแก รับให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานมาแล้ว
I was adopted to Switzerland when I was a baby.ผมได้รับการอุปการะที่สวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่ยังเด็ก
Anthony returns to Switzerland and becomes a farmer.*แอนโทนี่กลับไปสวิสเซอร์แลนด์ และไปเป็นชาวนา*
This is the number of days with frost in Southern switzerland over the Iast 100 years.นี่คือจำนวนวันที่น้ำแข็งตัวทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ในรอบ 100 กว่าปีก่อน
He's got clinics in Switzerland and Hollywood, and now China.เขามีคลินิกในสวิสเซอร์แลนด์ กับฮอลลีวู้ดเมืองจีนอีก
You got friends right here. Me and Switzerland are here for you, baby.นายมีเพื่อนแล้วนี่ไง ฉันกับเขาที่รัก
The bank that we use in Switzerland just e-mailed him, rejecting one of the transfers we made in Al-Zarian's name.แบงค์ที่เราใช้ที่สวิส เพิ่งจะส่งเมล์หาเขา ยกเิลิกการโอนในชื่อบัญชีอัลซาบร่าน
Guess who the university is sending to Switzerland to attend a conference and see the CERN supercollider on February 14?ทายสิว่ามหาลัยจะส่งใคร ไปสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อร่วมสัมนา และดูเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น ในวันที่ 14 กพ.

switzerland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
伯恩[Bó ēn, ㄅㄛˊ ㄣ, 伯恩] Bern or Berne (Switzerland)
伯尔尼[bó ěr ní, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄋㄧˊ, 伯尔尼 / 伯爾尼] Bern (capital of Switzerland)
侏罗[Zhū luó, ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ, 侏罗 / 侏羅] Jura mountains of eastern France and extending into Switzerland
瑞士[Ruì shì, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ, 瑞士] Switzerland
沃州[wò zhōu, ㄨㄛˋ ㄓㄡ, 沃州] Vaud province of Switzerland

switzerland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘルベチア[, herubechia] (n) Switzerland (Helvetia)

switzerland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Saw) EN: Switzerland FR: Suisse [f]
สวิตเซอร์แลนด์[n. prop.] (Sawitsoēlaē) EN: Switzerland FR: Suisse [f]

switzerland ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sächsische Schweiz {f}Saxon Switzerland
Eidgenössische Technische Hochschule {f} (ETH)technical university or college in Switzerland
Schweiz {f} [geogr.]Switzerland (ch)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า switzerland
Back to top