ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

punica granatum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *punica granatum*, -punica granatum-

punica granatum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
石榴;柘榴;若榴[ざくろ;せきりゅう(石榴;柘榴);じゃくろ(石榴)(ok), zakuro ; sekiryuu ( sekiryuu ; zakuro ); jakuro ( sekiryuu )(ok)] (n) pomegranate; Punica granatum

punica granatum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทับทิม[n.] (thapthim) EN: pomegranate ; Punica granatum FR: grenade [f] ; Punica granatum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า punica granatum
Back to top