ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharisee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharisee*, -pharisee-

pharisee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pharisee (n.) คนหลอกลวง See also: คนปากกับใจไม่ตรงกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's an actual real life pharisee!หล่อนคือ Pharisee (คนปากไม่ตรงกับใจ) ในชีวิตจริง!

pharisee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法利赛人[Fǎ lì sài rén, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, 法利赛人 / 法利賽人] Pharisee, a Jewish sect in New Testament times

pharisee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリサイ人[パリサイじん, parisai jin] (n) Pharisee
ファリサイ派;パリサイ派[ファリサイは(ファリサイ派);パリサイは(パリサイ派), farisai ha ( farisai ha ); parisai ha ( parisai ha )] (n) Pharisees

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharisee
Back to top