ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odysseus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odysseus*, -odysseus-

odysseus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Odysseus (n.) วีรบุรุษในเทพนิยายกรีก Syn. Ulysses
English-Thai: HOPE Dictionary
odysseus(โอดิส'เซียส) n. วีรบุรุษในสงคราม Trojan War (เทพนิยายกรีกโบราณ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I'm not mistaken, it's from that chapter in the book where Odysseus is told he has to confront a monster known as Scylla.ถ้าฉันจำไม่ผิด มันมาจากหนังสือบนหนึ่ง ตอนที่เขาเผชิญหน้ากับปีศาจที่ชื่อ scylla ทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้
I could be wrong, but I believe Odysseus is told that in order to continue on his path, to pass Scylla, it'll require the sacrifice of six of his men.การจะผ่าน scylla ต้องนำคน 6 คนมาบูชายันต์
Mentor also guided Odysseus' son during the Trojan war.ครูเองก็ได้ชี้นำลูกศิษย์ "โอดิสเซียส" ในช่วงสงครามโทรจัน
Odysseus-- before them all-- there was a man named Gilgamesh who left home on a quest to vanquish time.โอดิสิอัส ก่อนหน้าพวกเขาทั้งหมด มีชายคนหนึ่งชื่อ กิลกะเมช ที่ออกจากบ้านในการ สืบเสาะเพื่อกำราบเวลา
After my first hearing of Odysseus, this tale has haunted me.หลังจากที่ได้ยินครั้งแรกของ ฉัน ออดิสียัส นิทานเรื่องนี้มีผีสิงฉัน

odysseus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, 伊萨卡 / 伊薩卡] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔
奥德修斯[Ào dé xiū sī, ㄠˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, 奥德修斯 / 奧德修斯] Odysseus
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, 奥迪修斯 / 奧迪修斯] Odysseus, hero of Homer's Odyssey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odysseus
Back to top