ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mongolia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mongolia*, -mongolia-

mongolia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mongolia (n.) แคว้นมองโกเลียในทวีปเอเชีย
Mongolian (n.) มองโกลเลีย
Mongolian (n.) ชาวมองโกลเลีย
Mongolian (n.) ภาษามองโกลเลีย
Mongolian (adj.) เกี่ยวกับมองโกลเลีย
English-Thai: HOPE Dictionary
mongolia(มองโก'เลีย) n. ชื่อบริเวณหนึ่งในทวีปเอเชียที่ได้แก่มองโกเลียในหรือInner Mongolia (ดู) มองโกเลียนอกหรือ Outer Mongolia (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
Mongolian(adj) ชาติผิวเหลือง,เกี่ยวกับชาวมองโกเลีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. There's a woman in mongolia who's got me beat.ไม่ ที่มองโกเลียมีคนแก่กว่าแม่อีก
Prince Huo Du of Mongolia... is here to pay his respects to Miss Long.องค์ชายฮั่วตูแห่งมองโกล... มาที่นี่เพื่อคารวะแม่นางเล้ง.
The Mongolian bar-b-que in Aso is the best.ร้านบาบีคิวที่อาโซอร่อยที่สุดเลย
They say that in Mongolian wresting only the champs dance after winning.เค้าพูดกันว่า การแข่งขันมวยปล้ำมองโกเลีย ผู้ชนะเท่านั้นที่มีสิทธิเต้นรำหลังจากชนะ
Mongolian bbq beckons.บาร์บีคิว มองโกเลีย โอ้ว
My uncle was born during rainy season in a Mongolian sheep pasture.ลุงฉันเกิดระหว่างหน้าฝน ในทุ่งเลี้ยงแกะมองโกเลีย
A certain Mongolian weapon of the worm variety.เลเซอร์ที่มากับตระกูลหนอนน่ะ
Ahhhhhhhhhh! Very few people know about the Mongolian Death Worm.เพื่อช่วยเพื่อนเจ้าไหม มีไม่กี่คนที่รู้เรื่องหนอนเลเซอร์
That's the feared Mongolian Death Worm?นั่นน่ะนะหนอนเลเซอร์ที่กลัวกัน
Mongolian Death Worm who's destructive powers can outmatch any human made missiles.อายุร่วมสามพันปีที่มีพลัง อันแข็งแกร่งเหนือจรวดมิซไซล์
They're all, uh, Mongolian.พวกเขาเป็น.. เอ่อ ชาวมองโกล
Is that Mongolian beef?นั่นเนื้อมองโกเลียใช่ไหม?

mongolia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
内蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 内蒙古 / 內蒙古] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区
内蒙古大学[Nèi Méng gǔ Dà xué, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 内蒙古大学 / 內蒙古大學] Inner Mongolia University
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, 自治旗] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, 博格多] Bogdo, last Khan of Mongolia
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, 二连巨盗龙 / 二連巨盜龍] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia)
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
内蒙[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, 内蒙 / 內蒙] Inner Mongolia
呼伦湖[Hū lún hú, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨˊ, 呼伦湖 / 呼倫湖] Lake Hulun of inner Mongolia
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, 活佛] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century
[Měng, ㄇㄥˇ, 蒙] Mongolia; cover
蒙古[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 蒙古] Mongolia
蒙古国[Méng gǔ guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, 蒙古国 / 蒙古國] Mongolia
中央省[Zhōng yāng shěng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄥˇ, 中央省] central province; Töv Aimag (province) of Mongolia
二连[Èr lián, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ, 二连 / 二連] Erlian basin in Inner Mongolia
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, 二连浩特 / 二連浩特] Erlianhaote city in Inner Mongolia
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, 二连浩特市 / 二連浩特市] Erlianhaote city in Inner Mongolia
二连盆地[Èr lián pén dì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 二连盆地 / 二連盆地] Erlian basin in Inner Mongolia
五原[Wǔ yuán, ˇ ㄩㄢˊ, 五原] (N) Wuyuan (place in Inner Mongolia)
伊金霍洛旗[Yī jīn huò luò qí, ㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄑㄧˊ, 伊金霍洛旗] (N) Yijinhuo luo qi (place in Inner Mongolia)
元宝山区[Yuán bǎo shān qū, ㄩㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, 元宝山区 / 元寶山區] Yuanbaoshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
包头[Bāo tóu, ㄅㄠ ㄊㄡˊ, 包头 / 包頭] Baotou prefecture level city in inner Mongolia
包头市[Bāo tóu shì, ㄅㄠ ㄊㄡˊ ㄕˋ, 包头市 / 包頭市] Baotou prefecture level city in inner Mongolia
化德[Huà dé, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜˊ, 化德] (N) Huade (place in Inner Mongolia)
卓资[Zhuó zī, ㄓㄨㄛˊ ㄗ, 卓资 / 卓資] (N) Zhuozi (place in Inner Mongolia)
博格多汗宫[Bó gé duō hàn gōng, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, 博格多汗宫] the Bogdo Palace in Ulan Bator, Mongolia
呼伦贝尔[Hū lún bèi ěr, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ, 呼伦贝尔 / 呼倫貝爾] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia
呼伦贝尔市[Hū lún bèi ěr shì, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄕˋ, 呼伦贝尔市 / 呼倫貝爾市] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia
呼伦贝尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, 呼伦贝尔盟 / 呼倫貝爾盟] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia
蒙古语[Měng gǔ yǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄩˇ, 蒙古语 / 蒙古語] Mongolian language
蒙文[Měng wén, ㄇㄥˇ ㄨㄣˊ, 蒙文] Mongolian language

mongolia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
満蒙[まんもう, manmou] (n) Manchuria and Mongolia
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
モリンフール[, morinfu-ru] (n) (obsc) (See 馬頭琴) morin khuur (stringed musical instrument of Mongolian origin) (mon
モンゴリアン[, mongorian] (n) (1) Mongolian (person); (2) (See モンゴロイド) Mongoloid
元軍[げんぐん, gengun] (n) (obsc) Yuan-Dynasty Chinese-Mongolian military
水楢[みずなら;ミズナラ, mizunara ; mizunara] (n) Mongolian oak; quercus mongolica var. grosseserrata
砂鼠[すなねずみ;スナネズミ, sunanezumi ; sunanezumi] (n) (uk) Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus); Mongolian jird
神風[かみかぜ(P);しんぷう;かむかぜ, kamikaze (P); shinpuu ; kamukaze] (n) (1) divine wind (esp. a typhoon thought to have protected Japan from a Mongolian invasion in the 13th century); (2) (かみかぜ only) kamikaze; (P)
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P)

mongolia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Inner Mongolia autonomous region FR: région autonome de Mongolie-Intérieure [f]
มองโกเลีย[n. prop.] (Møngkōlīa) EN: Mongolia FR: Mongolie [f]
มองโกเลียใน[n. prop.] (Møngkōlīa N) EN: Inner Mongolia FR: Mongolie-Intérieure [f]
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
นกหัวโตทรายเล็ก[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Lesser Sand Plover ; Mongolian Plover FR: Pluvier de mongolie [m] ; Gravelot mongol [m] ; Pluvier mongol [m] ; Gravelot de Mongolie [m]
นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Mongolian Gull FR: Goéland de Mongolie [m]
ตาชั้นเดียว[n. exp.] (tā chan dīo) EN: eyes having a Mongolian fold ; Chinese eyes ; mono-lidded eyes FR:

mongolia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush
mongolisch {adj}Mongol; Mongolian
Mongolenlerche {f} [ornith.]Mongolian Lark
Mongolengimpel {m} [ornith.]Mongolian Trumpeter Finch
Mongolei {f} [geogr.]Mongolia (mn)
mongolisch {adj}Mongolian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mongolia
Back to top