ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malayan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malayan*, -malayan-

malayan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Malayan (n.) ภาษามลายู
English-Thai: HOPE Dictionary
malayan(มะเล'เอิน) adj.,n. Malay
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง"
Himalayan Stamped Crown.ตราประทับมงกุฎฮิมาลายัน
So what did you do with the Himalayan Stamped Crown you took from me?แล้วคุณทำอะไรกับนางพญา ฮิมาลายันแสตมป์ที่คุณเอาไปจากผม?
High-altitude Himalayan climbing is very risky.การไต่เขาหิมาลัยเสี่ยงมาก
We're Himalayan big-wall climbing, and we broke our portaledge.เรากำลังไต่หน้าผาหิมาลัย และพอร์ทาเลดจ์ของเราหัก

malayan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怡保[Yí bǎo, ㄧˊ ㄅㄠˇ, 怡保] Ipoh city in Malaysia, capital of Sultanate of Perak on Malayan peninsula
马来半岛[Mǎ lái bàn dǎo, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 马来半岛 / 馬來半島] Malayan peninsula (possibly including Indonesia until 1945)
康乾宗迦峰[Kāng qián zōng jiā fēng, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 康乾宗迦峰] Kachenjunga (Himalayan peak)
鹪鹩[jiāo liáo, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄠˊ, 鹪鹩 / 鷦鷯] wren, Troglodytes troglodytes, many Chinese and Himalayan species

malayan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マラヤンクロミス[, marayankuromisu] (n) Malayan chromis (Chromis flavipectoralis)
マレー熊[マレーぐま;マレーグマ, mare-guma ; mare-guma] (n) (uk) Malayan sun bear (Helarctos malayanus)
マレー獏;マレー貘[マレーばく;マレーバク, mare-baku ; mare-baku] (n) (uk) Malayan tapir (Tapirus indicus)
榕樹[がじゅまる;ようじゅ;カジュマル, gajumaru ; youju ; kajumaru] (n) (uk) (がじゅまる is originally from Okinawa dialect) Chinese banyan (Ficus microcarpa or Ficus retusa); Malayan banyan; Indian laurel
ヒマラヤン[, himarayan] (n) Himalayan (breed of cat)
ヒマラヤ杉[ヒマラヤすぎ;ヒマラヤスギ, himaraya sugi ; himarayasugi] (n) (uk) Himalayan cedar (Cedrus deodara); deodar
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear
雪山偈[せっせんげ, sessenge] (n) {Buddh} (See 涅槃経,諸行無常,是生滅法,生滅滅已,寂滅為楽) Himalayan verses (of the Nirvana Sutra)

malayan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าบ๋า[n. prop.] (Bābā ) EN: Malayan Chinese male ; Chinese male immigrant FR:
บ่าง[n.] (bāng) EN: Sunda flying lemur ; Malayan flying lemur ; Sunda Colugo ; Malayan colugo ; Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus FR: Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus
จระเข้ปากกระทุงเหว[n.] (jørakhēpākk) EN: false gharial ; Malayan gharial ; Tomistoma schlegelii FR: Tomistoma schlegelii
หมีคน[n. exp.] (mī khon) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
หมีหมา[n. exp.] (mī mā) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
งูดินสองสี[n. exp.] (ngū din søn) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake FR:
งูดินใหญ่มลายู [n. exp.] (ngū din yai) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake FR:
งูกะปะ[n. exp.] (ngū kapa) EN: Malayan Pit-viper ; Marble Pit-viper ; Moonlight Pit-viper ; pit viper ; Calloselasma rhodostoma FR: Calloselasma rhodostoma
งูขว้างฆ้อน[n. exp.] (ngū khwāng ) EN: Malayan Pit-viper FR:
งูปะบุก[n. exp.] (ngū pabuk) EN: Malayan Pit-viper ; Calloselasma rhodostoma FR: Calloselasma rhodostoma
งูพงอ้อมลายู[n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Malayan Mountain Reed Snake FR:
งูปล้องฉนวนมลายู[n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Malayan Bridle Snake FR:
งูปล้องเงิน[n. exp.] (ngū plǿng n) EN: Malayan krait ; Blue krait FR:
งูทับสมิงคลา[n. exp.] (ngū thapsam) EN: Malayan krait ; Blue krait ; Bungarus candidus FR: Bungarus candidus
งูทับทางขาว [n. exp.] (ngū thapthā) EN: Malayan krait ; Blue krait FR:
นิ่ม[n.] (nim) EN: Sunda Pangolin ; Malayan Pangolin ; Javan Pangolin FR:
นกกะรางหัวแดงมลายู ; นกกะรางมลายู[n. exp.] (nok karāng ) EN: Malayan Laughingthrush FR:
นกคัคคูสีทองแดง[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Little Bronze Cuckoo ; Malayan Bronze Cuckoo FR: Coucou menu [m] ; Coucou nain [m] ; Coucou malais [m]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant ; Crested Peacock-Pheasant ; Polyplectron malacense FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m] ; Polyplectron malacense
นกยางลายเสือ[n. exp.] (nok yāng lā) EN: Malayan Night Heron ; Malaysian Night Heron FR: Bihoreau malais [m] ; Butor malais [m]
พะจง[n.] (phajong) EN: Sunda flying lemur ; Malayan flying lemur ; Sunda Colugo ; Malayan colugo ; Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus FR: Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus
เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล[n. exp.] (phīengphøn ) EN: Malayan Weasel FR:
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Malayan Wanderer FR:
ผีเสื้อมลายา[n. exp.] (phīseūa Mal) EN: Malayan FR:
พุงจง[n.] (phungjong) EN: Sunda flying lemur ; Malayan flying lemur ; Sunda Colugo ; Malayan colugo ; Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus FR: Galeopterus variegatus ; Cynocephalus variegatus
ปลาตะพัด[n. exp.] (plā taphat) EN: Malayan bonytongue fish ; Arowana ; Asian arowana, Arawana ; Scleropages formosus FR: Scleropages formosus
สลัดได[n.] (salatdai) EN: Malayan spurge tree ; Euphorbia lacei FR: Euphorbia lacei
ตะโขง[n.] (takōng) EN: false gharial ; Malayan gharial ; Tomistoma schlegelii FR: Tomistoma schlegelii
ตะพัด[n. exp.] (taphat) EN: Malayan bonytongue fish ; Arowana ; Asian arowana, Arawana ; Scleropages formosus FR: Scleropages formosus
ย่าหยา[n. prop.] (Yāyā ) EN: Malayan Chinese female ; Chinese female immigrant FR:
ฝอยทองมาเลย์[n. exp.] (føithøng Mā) EN: Maingaya malayana FR: Maingaya malayana
อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย[n. exp.] (īraēng sī n) EN: Himalayan Griffon ; Himalayan Vulture ; Himalayan Griffon Vulture FR: Vautour de l'Himalaya [m] ; Griffon de l’Himalaya [m]
กาฝากรัก[n. exp.] (kāfāk rak) EN: Notothixos malayanus FR: Notothixos malayanus
กะทั่ง[n.] (kathang) EN: Inthanon salamander ; Himalayan newt FR:
กะท้าง[n.] (kathāng) EN: Inthanon salamander ; Himalayan newt FR:
เข็ดตะขาบ[n. exp.] (khet takhāp) EN: Styphelia malayana FR: Styphelia malayana
กง[n.] (kong) EN: Hanguana malayana ; Veratrum malayanum Jack FR: Hanguana malayana ; Veratrum malayanum
กระบก[n.] (krabok) EN: barking deer's mango ; Irvingia malayana FR: Irvingia malayana
กราย[n.] (krāi) EN: Xylopia malayana FR: Xylopia malayana
กระโถนฤๅษี[n.] (krathōnreūs) EN: Sapria himalayana FR: Sapria himalayana

malayan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himalayasalangane {f} [ornith.]Himalayan Swiftlet
Himalayaspecht {m} [ornith.]Himalayan Woodpecker
Malaienpfeifdrossel {f} [ornith.]Malayan Whistling Thrush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malayan
Back to top