ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bengali

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bengali*, -bengali-

bengali ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Bengali (n.) ผู้มาจากประเทศบังคลาเทศ

bengali ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit ) EN: Red Avadavat ; Red Munia ; Strawberry Finch ; Amandava amandava FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m] ; Amandava amandava
นกกระติ๊ดตะโพกขาว[n. exp.] (nok kratit ) EN: White-rumped Munia ; White-rumped Mannikin FR: Capucin domino [m] ; Moineau du Japon [m] ; Domino [m] ; Bengali [m] ; Munia à longue queue [m] ; Domino à croupion blanc [m]
ภาษาเบงกาลี[n. exp.] (phāsā Bēngk) EN: Bengali FR: bengali [m]

bengali ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bengalisch {adj}Bengalese; Bengali
Bengale {m}; Bengalin
Feuer {n} | ein Feuer anzünden | ein Feuer machen | bengalisches Feuerfire | to light a fire | to start a fire | Bengal light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bengali
Back to top