ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unfit to planting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfit to planting, *unfit to planting*,

-unfit to planting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unfit to planting-
Back to top