ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-on the top-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น on the top, *on the top*,

-on the top- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด

-on the top- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
肉髻[にくけい;にっけい, nikukei ; nikkei] (n) {Buddh} ushnisha (protrusion on the top of a buddha's head)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -on the top-
Back to top