ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-milky way-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น milky way, *milky way*,

-milky way- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting

-milky way- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārā jak th) EN: Milky Way FR: Voie lactée [f]
นภสินธุ์[n.] (nopphasin) EN: milky way FR:
ทางช้างเผือก[n. exp.] (thāngchāngp) EN: Milky Way FR: voie lactée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -milky way-
Back to top