ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dry clothes in the air-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dry clothes in the air, *dry clothes in the air*,

-dry clothes in the air- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตากผ้า[v. exp.] (tāk phā) EN: dry clothes in the sun ; dry clothes in the air FR: mettre le linge à sécher ; faire sécher le linge ; étendre du linge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dry clothes in the air-
Back to top