ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dried up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dried up, *dried up*,

-dried up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้งขอด[adj.] (haēng khøt) EN: almost dried up ; almost boiled away FR: à sec
เหือดแห้ง[adj.] (heūathaēng) EN: dried up ; dessicated ; parched FR:
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
น้ำแห้งขอด[adj.] (nām haēng k) EN: dried up FR:
ตายซาก[v.] (tāisāk) EN: be mummified ; lie dead in a dried up state FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dried up-
Back to top