ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be worthless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be worthless, *be worthless*,

-be worthless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดค่า[v. exp.] (khāt khā) EN: be worthless FR:
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
สะเก็ดตีนเมรุ[v.] (sakettīnmēn) EN: be worthless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be worthless-
Back to top