ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*take food*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take food, -take food-

*take food* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)

*take food* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉัน[v.] (chan) EN: eat ; take food FR:
ทานอาหาร[v. exp.] (thān āhān) EN: have a meal ; take a meal ; take food ; eat rice FR: manger ; se restaurer ; prendre un repas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *take food*
Back to top