ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*live in poverty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น live in poverty, -live in poverty-

*live in poverty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *live in poverty*
Back to top