ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be skilled*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be skilled, -be skilled-

*be skilled* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจน (v.) to be skilled at See also: be practiced of, be experienced through, be skillful Syn. ชำนาญ, คุ้น, ชิน, แม่นยำ
สันทัดจัดเจน (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy Syn. ิจัดเจน, สันทัด
ิจัดเจน (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy Syn. สันทัด
เชี่ยวชาญ (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced Syn. สันทัดจัดเจน, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, จัดเจน

*be skilled* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
เป็นงาน[v.] (penngān) EN: know the job ; be skilled FR:
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be skilled*
Back to top