ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยึดแน่นกับ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยึดแน่นกับ, -ยึดแน่นกับ-

*ยึดแน่นกับ* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bed in (phrv.) ทำให้ยึดแน่นกับดิน (เช่น ปลูกพืช, ตั้งฐานปืน) See also: ทำให้แน่น
clutch to (phrv.) ยึดแน่นกับ See also: เกาะไว้กับ, กำไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยึดแน่นกับ*
Back to top