ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้เล่น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้เล่น, -ผู้เล่น-

*ผู้เล่น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เล่นกองหน้า (n.) forward
ผู้เล่นกองหลัง (n.) back
ผู้เล่นสำรอง (n.) substitute See also: surrogate Syn. ตัวสำรอง Ops. ผู้เล่นตัวจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
bop(บอพ) {bopped,bopping,bops} n. ดนตรีแจ๊ชแบบหนึ่ง vt.,n. (การ) ต่อย,ตี, See also: bopper n. ผู้เล่นดนตรี
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
halfbackn. กองหลัง (ฟุตบอล,รักบี้,ผู้เล่นกองหลัง)
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา
kegler(เคก'เลอะ) n. ผู้เล่นโบว์ลิ่ง,นักเล่นโบว์ลิ่ง.
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
lineman(ไลนฺ'เมิน) n. ช่างติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ โทรเลขหรือสายอื่น ๆ ,ผู้เล่นฟุตบอลริมสนาม pl. linemen, Syn. linesman
lutist(ลู'ทิสทฺ) n. ผู้เล่นlute (ดู) ,ช่างทำlute (ดู)
organist(ออร์'กะนิสทฺ) n. ผู้เล่นหีบเพลง,ผู้เล่นออร์แกน
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
quarterbackn. ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของทีมฟุตบอล,ตำแหน่งกองหลัง vt. นำทีมบุก. vi. เล่นในตำแหน่งกองหลัง
quartet(et) (ควอร์เทท') n. กลุ่ม4คนหรือ4สิ่ง,กลุ่มนักร้อง4คน,กลุ่มผู้เล่น4คน,บทดนตรี4เสียง,บทดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรี4ชิ้นบรรเลง
russian rouletten. เกมหวาดเสียวที่ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันใช้ปืนพกใส่ลูกกระสุนหนึ่งลูกปั่นลูกโม่แล้วจ่อปากกระบอกปืนที่ขมับแล้วลั่นไกปืน
sit-up(ซิท'อัพ) n. ท่าบริหารที่ผู้เล่นอยู่ในท่า-นอนหงายเหยียดเท้าแล้วงอตัวขึ้นนั่งโดยไม่งอเท้า
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง
ski liftn. บันไดแขวนหรือกระเช้าไฟฟ้าสำหรับนำผู้เล่นสกีหิมะขึ้นสู่เนินเขา
skier(สคี'เออะ) n. ผู้เล่นสกี
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.
sorcerer(ซอร'เซอเรอะ) n. หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ,ผู้เล่นกล., Syn. sorceress
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน,การบินลงแตะพื้น
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
wicketkeeper(วิค'คิดคี'เพอะ) n. ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตีคริกเก็ต
English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
player(n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backgammon (n.) เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน) See also: เกมแบคแกมมอน Syn. board game
board game (n.) เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน) See also: เกมแบคแกมมอน
a curse on! (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. confound on!
bowler (n.) ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตี (กีฬาคริกเก็ต)
caddie (n.) ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ Syn. caddy
caddy (n.) ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ Syn. caddie
catcher (n.) ผู้เล่นที่อยู่หลังผู้ตีมีหน้าที่รับลูกบอลเมื่อผู้ตีตีไม้ได้ (กีฬาเบสบอล)
cello (n.) เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
center (n.) ผู้เล่นในแดนกลาง
centre (n.) ผู้เล่นในแดนกลาง
choose sides (idm.) กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
confound on! (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. a curse on!
draughtsperson (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. a curse on!, confound on!
eleven (n.) ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
euchre (n.) การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ถึง 3 รอบ ซึ่งจะเป็นผู้ชนะในการเล่นไพ่ยูเครอะ
field general (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. signal caller
hack down (phrv.) จู่โจม (ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในกีฬาฟุตบอล)
half (n.) ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
halfback (n.) ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา) Syn. half
instrumentalist (n.) ผู้เล่นดนตรี See also: นักดนตรี Syn. musician, performer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้เล่น*
Back to top