ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความเศร้าสลด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความเศร้าสลด, -ความเศร้าสลด-

*ความเศร้าสลด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความเศร้าสลด*
Back to top