ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การมีเพศสัมพันธ์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การมีเพศสัมพันธ์, -การมีเพศสัมพันธ์-

*การมีเพศสัมพันธ์* ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bed (n.) การมีเพศสัมพันธ์
bonk (n.) การมีเพศสัมพันธ์
brass (sl.) การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
congress (n.) การมีเพศสัมพันธ์
copulation (n.) การมีเพศสัมพันธ์ Syn. intercourse, sexual intercourse
coupling (n.) การมีเพศสัมพันธ์
friar tuck (sl.) การมีเพศสัมพันธ์
fuck (sl.) การมีเพศสัมพันธ์ See also: การร่วมเพศ
intercourse (n.) การมีเพศสัมพันธ์ See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
nosh (sl.) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย) Syn. nosh-up
nosh-up (sl.) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย) Syn. nosh
quickie (sl.) การมีเพศสัมพันธ์อย่างเร็ว
sadism (n.) การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ Syn. perversion, cruelty, malice Ops. masochism
safe sex (n.) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย
table-ender (sl.) การมีเพศสัมพันธ์บนโต๊ะ

*การมีเพศสัมพันธ์* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การมีเพศสัมพันธ์*
Back to top