ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไว้ใจไม่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไว้ใจไม่ได้*, -ไว้ใจไม่ได้-

ไว้ใจไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
broken reed (idm.) คนไว้ใจไม่ได้ See also: คนไม่น่าเชื่อถือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไว้ใจไม่ได้
Back to top