ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้ความหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้ความหมาย*, -ไร้ความหมาย-

ไร้ความหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
hocus-pocusvt.,vi. หลอกลวง,โกง,เล่นกล. n. สูตรที่ไร้ความหมาย,การหลอกลวง,การเล่นกล, Syn. trick
insignificance(อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความไม่สำคัญ,การไร้ความหมาย, Syn. triviality
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
mumbo jumbo(มัม'โบ จัม'โ บ) n. การใช้เวทมนตร์คาถาที่ไร้ความหมาย,ภาษาที่เหลวไหลหรือหลอกลวง pl. mumbo jumbos, Syn. hocus pocus
nothing(นัธ'ธิง) n. การไม่มีอะไร,การไร้ความหมาย,ศูนย์,สิ่งที่ไม่สำคัญ -adv. ไม่มีอะไร
pointless(พอยทฺ'เลส) adj. ไร้จุด,ทื่อ,ไร้กำลัง,ไร้ความหมาย,ไม่ได้คะแนน,ไม่ได้แต้ม., See also: pointlessness n.
stereotypy(สเทอ'รีโอไทพี) n. กระบวนการของ stereotype (ดู) ,การกระทำซ้ำ (พูดซ้ำคำ,ท่าทางการเคลื่อนไหว) ที่ไร้ความหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
nothingness(n) ความไม่มีค่า,การไร้ความหมาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in vain (adv.) อย่างไร้ความหมาย See also: อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ Syn. unsuccessfully
meaningless (adj.) ซึ่งไร้ความหมาย Syn. insignificant, vague, unimportant
meaninglessly (adv.) อย่างไร้ความหมาย
meaninglessness (n.) การไร้ความหมาย Syn. futility
nothing (n.) การไร้ความหมาย See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
ravings (n.) คำพูดไร้ความหมาย
scat (vi.) ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
unsuccessfully (adv.) อย่างไร้ความหมาย See also: อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All the things I've done are meaninglessทุกสิ่งที่ฉันทำไปไร้ความหมายหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้ความหมาย
Back to top