ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม้รั้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม้รั้ว*, -ไม้รั้ว-

ไม้รั้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
paling(เพ'ลิง) n. รั้วไม้,ไม้รั้ว,การทำรั้วไม้
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
watertight(วอ'เทอะไททฺ) adj. น้ำไม่เข้า,น้ำไม่ซึม,ไม่รั่ว,ทำให้หนีไม่ได้, See also: watertightness n., Syn. firm,fookproof,solid
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
leakproof (adj.) ที่ไม่รั่ว
washer (n.) วงแหวนเล็กๆ ที่ช่วยให้น็อตแน่นและไม่รั่วซึม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม้รั้ว
Back to top