ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่กลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่กลัว*, -ไม่กลัว-

ไม่กลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
aweless(ออ' เลส) adj. ไม่กลัว, Syn. fearless)
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer
intrepid(อินเทรพ'พิด) adj. ไม่กลัว,ปราศจากความกลัว,กล้า,กล้าหาญ., See also: intrepidity n.
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กลัว,ใจกล้า,ไม่ท้อใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
audacious(adj) กล้า,ก๋ากั่น,ไม่กลัว
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
intrepid(adj) กล้าหาญ,ไม่กลัว,ทรหด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glare at (phrv.) จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่กลัว
Back to top