ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้คุณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้คุณ*, -ให้คุณ-

ให้คุณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pollutant ภาวะมลพิษ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดยมลพิษ ซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
set by (phrv.) ให้คุณค่า (มากหรือน้อย) Syn. lay by, lay on, set on
lay by (phrv.) ให้คุณค่ากับ...อย่างมาก Syn. lay on, set by, set on
place a premium on (idm.) ให้คุณค่าสูงกับ Syn. place at, put at
value as (phrv.) ให้คุณค่าเป็น See also: ยกย่องให้มีค่าเทียบเท่ากับ
minimalism (n.) งานศิลปะที่ใช้สิ่งของน้อยชิ้นแต่ให้คุณค่ามาก
same to you (idm.) ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
vulgarize (vt.) ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarizer (n.) ผู้ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarness (n.) การทำให้คุณภาพต่ำลง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
I gave you some this morningฉันให้คุณบ้างแล้วเช้านี้
I wish you luck wherever you goฉันขอให้คุณโชคดีในทุกที่ที่คุณไป
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
What makes you say that?อะไรทำให้คุณพูดอย่างนั้น
I wish you the best luckฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
We would like you to join usพวกเราอยากให้คุณมาร่วมวงกับเรา
I have a job for youฉันมีงานหนี่งให้คุณทำ
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
We are pleased to inform you that…พวกเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
Let me return the book for you!ขอฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนให้คุณเองนะ
I want you to give me your wordฉันอยากให้คุณสัญญากับฉัน
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
Why doesn't he let you do what you want?ทำไมเขาไม่ปล่อยให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากทำ?
I got something to show youฉันมีบางสิ่งให้คุณดู
I need you to take a look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่หน่อย
I need you to take her homeฉันอยากให้คุณพาเธอกลับบ้าน
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
I want you to be polite to herฉันอยากให้คุณสุภาพกับเธอ
I'd love you to come and work with usฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
I need you to watch Kate for meฉันอยากให้คุณดูแลเคทให้ฉันหน่อย
Very sorry to have wasted your timeขอโทษมากๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลา
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้คุณ
Back to top