ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใหญ่กว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใหญ่กว่า*, -ใหญ่กว่า-

ใหญ่กว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
citronn. ผลไม้ คล้ายมะนาว แต่มีขนาดใหญ่กว่า,มะงั่ว
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more
frigate(ฟริก'กิท) n. เรือรบที่ใหญ่กว่าเรือพิฆาต (สหรัฐอเมริกา) ,เรือรบเคลื่อนเร็วขนาดเล็ก
king-size() adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา
king-sized() adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
softball(ซอฟทฺ'บอล) n. กีฬาเบสบอลแบบหนึ่ง ที่ใช้ลูกที่นิ่มและใหญ่กว่า,ลูกบอลดังกล่าว
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch
viola(ไวโอ'ละ) n. ซอ 4 สายประเภทไวโอลินแต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าไวโอลิน
supercomputer(ซุเปอร์คอมพิวเตอร์) n. คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ใหญ่กว่าขนาดใหญ่ธรรมดาที่เรียกว่าเมนเฟรม (main frame) มีสมรรถนะสูง ทำงานได้เร็วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาหลายเท่าตัว ใช้ในงานประมวลผลที่มีข้อมูลมาก และต้องการผลทันที เพื่อจะได้สั่งการต่อไป เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งดาวเทียม หรือการส่งยานอวกาศ เป็นต้น บริษัทที่ผลิตซุเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อได้แก่ บริษัทเครย์ (Cray)
English-Thai: Nontri Dictionary
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
brecciaหินกรวดเหลี่ยม, หินตะกอนชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหินกรวดมน  ประกอบด้วยชิ้นส่วนของหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายและยึดกันอยู่ด้วยตัวประสานเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Oversized bookหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oversize (adj.) ใหญ่กว่าปกติ See also: ใหญ่กว่าธรรมดา, ใหญ่เกินจำเป็น Syn. oversized
antechamber (n.) ห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องที่เป็นทางผ่านไปยังห้องที่ใหญ่กว่า
built-in (adj.) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า Syn. fitted
built-in (n.) สิ่งที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า
demigod (n.) ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ แต่ต้อยต่ำกว่าพระเจ้า See also: ผู้ที่ถูกเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า
English horn (n.) ปี่ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปี่โอโบแต่ใหญ่กว่า
epicycle (n.) การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ตามทฤษฎีระบบสุริยะของเพลโตที่ว่าวัตถุทรงกลมจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า Syn. cycle, orbit
epicycle (n.) วัตถุทรงกลมที่กลิ้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า (ทางเรขาคณิต)
husky (adj.) ที่ใหญ่กว่าปกติ
iguana (n.) อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
lagoon (n.) ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า) See also: บึงขนาดใหญ่ Syn. laguna
laguna (n.) ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า) See also: บึงขนาดใหญ่
lie beyond (phrv.) ยิ่งใหญ่กว่า See also: มีคุณภาพกว่า
macrophotography (n.) การถ่ายภาพขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าของจริง
medium large (adj.) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ Syn. outsize, large
pile Pelion upon Ossa (idm.) ทำให้ใหญ่กว่า
queen-size (adj.) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ Syn. medium large, outsize, large
rattle around in (phrv.) อาศัยหรือทำงานใน (สถานที่ใหญ่กว่าที่จำเป็น)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His cake is four times as big as mineเค็กของเขาใหญ่กว่าของฉันถึงสี่เท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใหญ่กว่า
Back to top