ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส่ฟัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส่ฟัน*, -ใส่ฟัน-

ใส่ฟัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Removableการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส่ฟัน
Back to top