ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โจมตีอย่างรุนแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โจมตีอย่างรุนแรง*, -โจมตีอย่างรุนแรง-

โจมตีอย่างรุนแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
inveigh(อินเว') vi. กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,ประณามอย่างรุนแรง., See also: inveigher n., Syn. rail
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
scorch(สคอร์ช) vt. ทำให้เกรียม,ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้ไหม้เล็กน้อย,กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง. vi. ไหม้เกรียม,ไหม้เล็กน้อย, (ดวงอาทิตย์) แผดจ้า. n. แผลไหม้เกรียม,แผลไหม้เล็กน้อย,การขับด้วยความเร็วมากเกินไป, Syn. shrivel,wither
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
light into (phrv.) โจมตีอย่างรุนแรง (ด้วยกำลังหรือคำพูด) Syn. lay into
brunt (n.) การโจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack
lam into (phrv.) กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง (คำสแลง) See also: ด่ากราด Syn. lay into
storm (n.) การโจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack, assault

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โจมตีอย่างรุนแรง
Back to top