ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แย่กว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แย่กว่า*, -แย่กว่า-

แย่กว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
worse(เวิร์สฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวลง,เลวกว่า,แย่กว่า,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
run to seed (phrv.) แย่กว่า See also: ต่ำกว่ามาตราฐาน Syn. go to
pile on the agony (idm.) สนุกในการทำให้แย่กว่าที่เป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แย่กว่า
Back to top