ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผ่นผสมสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผ่นผสมสี*, -แผ่นผสมสี-

แผ่นผสมสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
palette(แพล'ลิท) n. แผ่นผสมสี
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผ่นผสมสี
Back to top