ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิกทำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิกทำ*, -เลิกทำ-

เลิกทำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jack (phrv.) เลิกทำ See also: หยุดทำ Syn. pack in, give up, stop Ops. continue, maintain
cut out (phrv.) เลิกทำ (คำไม่เป็นทางการ)
go home to mama (sl.) เลิกทำ (แล้วกลับบ้าน)
lay by (phrv.) เลิกทำต่อ (ช่วงเวลาหนึ่ง) Syn. lay aside
call it a day (idm.) เลิกทำบางสิ่ง
chuck up (phrv.) เลิกทำบางสิ่ง See also: หยุดทำ, หยุด, ยกเลิก Syn. give up
get off (phrv.) เลิกทำให้ฉันรำคาญ Syn. get on
cleanup (n.) การเลิกทำสิ่งผิดกฎหมาย
get off (phrv.) บอกให้เลิกทำหรือไม่ทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
I really think you should stopฉันคิดว่าจริงๆ แล้วคุณควรเลิกทำมันไปเลย
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิกทำ
Back to top