ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นที่สอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นที่สอง*, -เป็นที่สอง-

เป็นที่สอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Barcelona (n.) เมืองบาเซโลน่า (เมืองใหญ่เป็นที่สองของประเทศสเปน)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นที่สอง
Back to top