ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลือกถั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลือกถั่ว*, -เปลือกถั่ว-

เปลือกถั่ว ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nutshell (n.) เปลือกถั่ว
nutcracker (n.) ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว
nutcrackers (n.) ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลือกถั่ว
Back to top