ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสบาย*, -อย่างสบาย-

อย่างสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างสบายใจ (adv.) happily See also: contentedly, satisfyingly Syn. อย่างมีความสุข Ops. อย่างเศร้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
prance(แพรนซฺ,พรานซฺ) vi.,n. (การ) (ม้า) ชูขาหน้าขึ้นทั้ง2ขา,ขี่ม้าอย่างสบาย,ไปอย่างแคล่วคล่อง,การขี่ม้าเดินโอ้อวด., See also: prancer n. prancingly adv.
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
English-Thai: Nontri Dictionary
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comfortably (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. reposefully, pleasantly, easily Ops. uncomfortably
reposefully (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. pleasantly, easily Ops. uncomfortably
roseately (adv.) อย่างสบายใจ
dolce (adj.) ที่มีอยู่ชีวิตอยู่อย่างสบายโดยไม่ต้องทำอะไร Syn. dolce
lie about (phrv.) นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร) See also: พักผ่อนอย่างสบาย Syn. lay about, lie around
lie around (phrv.) นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร) Syn. lie about
lope (n.) การวิ่งเร็วอย่างสบาย
lope (vi.) วิ่งเร็วอย่างสบายSyn. trot, jog
lounge (vi.) ยืนอย่างสบาย
nestle down (phrv.) พักอาศัยอย่างสบาย
settle down (phrv.) นั่งหรือนอนอย่างสบาย (บนพื้นผิวนุ่มๆ)
snuggle down (phrv.) อิงแอบอย่างสบาย Syn. nestle down
snuggle up (phrv.) พักอย่างสบาย See also: ซุกอย่างสบาย Syn. nestle up
splurge on (phrv.) ใช้จ่ายอย่างสบายกับ See also: ซื้ออย่างสุขสบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสบาย
Back to top