ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างตะกละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างตะกละ*, -อย่างตะกละ-

อย่างตะกละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
swill(สวีล) n. อาหารเหลว,อาหารกึ่งเหลว,ขยะ,เศษอาหาร,เศษอาหารในครัว,เศษอาหารติดจานหรือก้นหม้อ,เหล้าเลว,การดื่มอึกใหญ่,การกลั้วคอ,การล้าง,น้ำล้างชาม. vi. ดื่มเต็มที่,ดื่มอย่างตะกละ,ดื่มมากเกินไป. vt. ล้าง,ดื่มอึกใหญ่., See also: swiller n.
English-Thai: Nontri Dictionary
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
greedily (adv.) อย่างตะกละตะกลาม Syn. selfishly
be hungry (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. eat greedily
cram (vt.) กินอย่างตะกละ
cram (vi.) กินอย่างตะกละ Syn. gorge, devour
devour (vt.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างรวดเร็ว, กินอย่างหิวกระหาย, รีบกิน, รีบกลืน Syn. gulp down, dispatch Ops. nibble
eat greedily (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry
gorge (vi.) กินอย่างตะกละ See also: สวาปาม, ยัด Syn. engorge, pall, satiate
gorge (vt.) กินอย่างตะกละ See also: สวาปาม, ยัด
gorge on (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างมูมมาม, ยัด Syn. gorge with
gorge with (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างมูมมาม, ยัด Syn. gorge on
guzzle (vt.) ดื่ม (เบียร์) อย่างตะกละ See also: สวาปาม Syn. gulp, devour, overeat
pig (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ) See also: กินอย่างมูมมาม
raven (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry, eat greedily
raven (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
scarf (vi.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scarf (vt.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม
scoff (vi.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scoff (vt.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
stodge (vi.) กินอย่างตะกละ See also: สวาปาม Syn. gorge
stodge (vt.) กินอย่างตะกละ See also: สวาปาม Syn. gorge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างตะกละ
Back to top