ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างดุเดือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างดุเดือด*, -อย่างดุเดือด-

อย่างดุเดือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
pelt(เพลทฺ) vt. ระดมยิง,ระดมขว้าง,โจมตีอย่างดุเดือด,วิ่ง,ต่อยหรือตีอย่างดุเดือด,ฝนตกอย่างกระหน่ำ,ลอกหนัง n. การต่อย,การยิง,การตี,การพัดอย่างดุเดือด,การตกอย่างกระหน่ำ,การกระหน่ำ,หนังสัตว์,ผิวหนัง, Syn. strike,beat,rush,speed
tooth and nailn. อย่างดุเดือด,ใช้กำลังหรือทุนเต็มที่, Syn. fiercely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tooth and nail (adv.) อย่างดุเดือด See also: อย่างก้าวร้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างดุเดือด
Back to top