ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลากสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลากสี*, -หลากสี-

หลากสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
parti-coloredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
party-coloredadj. หลากสี,สลับส'
party-colouredadj. หลากสี,สลับส'
varicolo(u) red (แว'ริคัลเลอร์ดฺ) adj. หลากสี,มีหลายสี,สลับสี, Syn. variegated
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
many-colored (adj.) หลากสี Syn. multicolored Ops. solid-colored
motley (adj.) หลากสี Syn. many-colored, multicolored Ops. solid-colored
multicolored (adj.) หลากสี Syn. many-colored Ops. solid-colored
chequered (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, multcolored, rainbow-colored
multcolored (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, chequered, rainbow-colored
rainbow-colored (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, chequered, multcolored
rock (n.) ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
rya (n.) พรมทอมือหลากสีของประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย
streak (n.) เส้นหลากสี See also: ริ้วลาย Syn. line, stripe
variegated (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, chequered, multcolored, rainbow-colored

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลากสี
Back to top