ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน่วยลาดตระเวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน่วยลาดตระเวน*, -หน่วยลาดตระเวน-

หน่วยลาดตระเวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view
English-Thai: Nontri Dictionary
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
patrol (n.) หน่วยลาดตระเวน See also: ยาม, ตำรวจสายตรวจ Syn. guard, lookout, watchdog, watchman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน่วยลาดตระเวน
Back to top