ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนึ่งถ้วยชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนึ่งถ้วยชา*, -หนึ่งถ้วยชา-

หนึ่งถ้วยชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
teacup(ที'คัพ) n. ถ้วยน้ำชา,หนึ่งถ้วยชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนึ่งถ้วยชา
Back to top